Name Statistics Sverige

Richard Paus

Namnet Richard Paus har en ungefärlig frekvens på 0.000054% i Sverige.

Efternamn: Paus
Frekvens: 0.00059%
Ungefärligt antal svenskar som har detta efternamn: 57

Förnamn: Richard
Frekvens: 0.149354%
Ungefärligt antal svenskar som har detta förnamn: 14487

MD5-kod: 4e698e905d8acdbe1e4618e0c1d3b799
SHA1-kod: 9cbab88c7f5b3600baca2c994b1fb6ebd40b933e